Lunds universitet
  portal.adm.lu.se
 

 

> Portal
> Orfi
  ° Datorkrav
  ° Skrivarkrav
  ° Support
  ° Användaridentiteter
  ° Inloggning
> Personalsystem Primula
> Primula Res
> Studerandesystem Ladok
> Inköp - Upphandling

 

Support

Följande supportvägar finns vid problem med användandet av Orfi

  • Logga in i Portalen och välj Supportsidorna under Orfi för bl a anmälan av nya skrivarköer och svar på vanliga frågor
  • Kontakta Ekonomienhetens jour på ank 24600 för hjälp med att handhavande av Orfi, t ex infyllning av formulär och bokföringsfrågor
  • Kontakta LDCs Helpdesk på ank 29000 för hjälp med tekniska problem, t ex klientproblem och utskriftsproblem