Lunds universitet
  portal.adm.lu.se
 

 

> Portal
> Orfi
  ° Datorkrav
  ° Skrivarkrav
  ° Support
  ° Användaridentiteter
  ° Inloggning
> Personalsystem Primula
> Primula Res
> Studerandesystem Ladok
> Inköp - Upphandling

 

Användaridentiteter

Utfärdande och avslutande av användaridentiteter hanteras av sektionen Ekonomi.
Blanketter för detta finns på Ekonomiwebben.