Lunds universitet
  portal.adm.lu.se
  Personalsystem Primula

 

> Portal
> Ekonomisystem Orfi
> Primula
  ° Datorkrav
  ° Skrivarkrav
  ° Support
  ° Användaridentiteter
  ° Inloggning
> Primula Res
> Studerandesystem Ladok
> Inköp - Upphandling

 

Support

Följande supportvägar finns vid problem med användandet av Primula