Lunds universitet
  portal.adm.lu.se
  Inköp - Upphandling

 

> Portal
  ° Logga in
  ° Om inloggning
  ° Regler för användning
  ° System
> Ekonomisystem Orfi
> Personalsystem Primula
> Primula Res
> Studerandesystem Ladok
> Inköp - Upphandling

 

Inköp

Ramavtal som Lunds universitet tecknat samt centrala (statliga) avtal
finns samlade i en avtalsdatabas. Inköp skall endast ske genom
avrop från ramavtal i enlighet med upphandlingspolicy och till den
gällande föreskrifter.

Avtalsdatabasen delas av flera universitet och organisationer vilket innebär att informationen
i delar är generell och ej anpassa till Lunds universitet i alla delar.

Sökning

Du anger vilken vara eller tjänst som du vill söka på i sökfältet. I
avtalsdatabasen söker man på produkt (ex. resebyrå, PC,
kontorsmaterial) alternativt på leverantörens namn. Om man inte
finner produkt eller leverantör finns de samlade under fliken alla
avtal.

Upphandling

I de fall inga avtal finns tecknade skall en upphandling ske. Upphandling innebär anskaffnin av produkter (varor/tjänster) eller entreprenad.
Att genomföra en upphandling är ett omfattande projekt. Som en hjälp i
upphandlingsarbetet finns information om hur upphandlingsprocessen går till.